Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Kollevoll Barnehage
DJUPVIK, 4580 Lyngdal

Velkommen til barnehagen vår

På vår hjemmeside vil alle kunne lese om barnehagen, våre generelle tilbud og aktiviteter.

Foresatte som tilhører barnehagen, kan benytte sitt eget brukernavn og passord i "Logg inn"- feltet til høyre, og få tilgang til informasjon m.m. som kun er beregnet på barnehagens ansatte, barn og foresatte.

Nyheter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Viktige innspill i kampen mot hatytringer
Wed, 26 Nov 2014 14:53:00 GMT
Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder mange tiltak mot hatytringer. I dag møtte regjeringen ulike organisasjoner for å få flere innspill i dette arbeidet.
Kunnskap i arbeid mot radikalisering
Wed, 26 Nov 2014 07:07:00 GMT
Forebygging av radikalisering gjennom lovverk og i samarbeidet med lokale myndigheter og frivillige organisasjoner. Dette var tema da statsråd Solveig Horne møtte den britiske minister for sikkerhet og migrasjon, James Brokenshire.
Møte om hatefulle ytringer
Tue, 25 Nov 2014 09:53:00 GMT
Onsdag 26. november inviterer regjeringen til møte om hatefulle ytringer. Møtet er en del av arbeidet med oppfølging av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
Ny tiltaksplan
Thu, 20 Nov 2014 07:08:00 GMT
Regjeringens tiltaksplan "En god barndom varer livet ut", blir lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon.
Vern mot overgrep
Wed, 19 Nov 2014 11:16:00 GMT
Mennesker med utviklingshemming er sårbare og har større risiko for å bli utsatt for overgrep enn for befolkningen for øvrig. I tillegg blir svært få overgrepssaker anmeldt. Nå er nettsiden vernmotovergrep.bufdir.no lansert.
Invitasjon til innspillsmøte
Tue, 18 Nov 2014 20:11:00 GMT
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer organisasjoner til innspillsmøte om stortingsmelding for likestilling.
Tilbudet om gratis kjernetid i barnehage gir bedre resultater på skolen for barn med innvandrerbakgrunn, viser en ny rapport.
Lanserer tiltaksplan om vold mot barn
Mon, 17 Nov 2014 11:00:00 GMT
Torsdag 20. november åpner Barneminister Solveig Horne (Frp) den nasjonale fagkonferansen «Beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep». Samtidig lanserer hun regjeringens tiltaksplan "En god barndom varer livet ut".
For å få flere innvandrere til å gjennomføre introduksjonsprogrammet, og for å øke kvaliteten i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, foreslår inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) skjerpinger i introduksjonsloven. Initiativet til å starte opplæringen overføres fra den enkelte innvandrer til kommunen.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om familiepolitikk som skal legges frem våren 2016. I den forbindelse inviterer vi til et åpent innspillseminar for frivillige organisasjoner tirsdag 11. november kl. 13.00 - 15.30.
Mandag 10. november besøker barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) Sogn og Fjordane.
Statsråd Solveig Horne delte ut prisen til Radøy kommune under Barne- og ungdomskonferansen i Kongsberg i dag.
Dialogkonferansen 2014
Mon, 27 Oct 2014 08:26:00 GMT
Onsdag 29. oktober går den fyrste årlege nasjonale dialogkonferansen av stabelen. Bakgrunnen for konferansen er at regjeringa ønskjer ein styrka dialog med innvandrarar. Representantar frå lokale innvandrarorganisasjonar, innvandrarråd og andre organisasjonar er invitert, i tillegg til departement, direktorat og kommunar. Over 220 deltakarar frå nesten alle landets fylker er påmeldt. Konferanse...
Skjerper kravene for å få statsborgerskap
Fri, 24 Oct 2014 08:16:00 GMT
Regjeringen foreslår krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få statsborgerskap.
Den nasjonale Dialogkonferansen 2014
Wed, 22 Oct 2014 08:22:00 GMT
Den fyrste årlege nasjonale dialogkonferansen for styrka dialog med innvandrarar går av stabelen onsdag 29. oktober 2014.
Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet på høring.
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) inviterer til tre dialogmøter med ordførere rundt om i landet for å diskutere hva staten og kommunen sammen kan gjøre for å øke bosettingen.
Styrker barns rett til hjelp
Sun, 19 Oct 2014 20:00:00 GMT
Barnevernet får et nytt virkemiddel for å gi barn den hjelpen de trenger. Et lovforslag som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak sendes nå på høring. Formålet med lovendringen er å forbedre situasjonen til barnet og forebygge inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.
Ny statssekretær i BLD
Fri, 17 Oct 2014 10:41:00 GMT
Kai-Morten Terning er utnevnt som ny statssekretær for statsråd Solveig Horne.
Norges innlegg i FN
Fri, 17 Oct 2014 06:38:00 GMT
Generalforsamlingens tredje komité har ansvar for sosiale, humanitære og kulturelle spørsmål med hovedvekt på menneskerettighetsspørsmål. Norge har holdt innlegg om blant annet kvinner og likestilling, barns rettigheter og rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne
Forslag til ny adopsjonslov
Tue, 14 Oct 2014 10:00:00 GMT
Regjeringas offentlege utval som har sett på ny adopsjonslov la i dag fram si utgreiing og sine tilrådingar til statsråd Solveig Horne.
Innholdet i de fire workshopene under den Nasjonale dialogkonferansen er klart. Når over 100 deltakere fra lokale innvandrarorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører kommer til Oslo 29. oktober skal de blant annet diskutere følgende tema:
- Jeg ble veldig glad for å høre at Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai har fått Nobels Fredspris. Dette anerkjenner hvor viktig arbeidet for barns rettigheter er, sier barneminister Solveig Horne (FrP).
Styrker innsatsen for utsette barn og unge
Wed, 08 Oct 2014 08:00:00 GMT
Stadig fleire barn og unge har behov for hjelp frå barnevernet. For å dekke auka aktivitet styrker regjeringa det statlege barnevernet med 150 millionar kroner.
Raskare busetting av flyktningar
Wed, 08 Oct 2014 08:00:00 GMT
Regjeringa aukar integreringstilskotet til kommunane med 50 millionar kroner for å bidra til raskare busetting og betre resultat i introduksjonsordninga. Styrkinga kjem i tillegg til løyvinga på 250 millionar kroner frå 2014.
Vil lage samla strategi mot barnefattigdom
Wed, 08 Oct 2014 08:00:00 GMT
Barnefattigdom er ei stor utfordring som regjeringa tar på alvor. Derfor vert det no sett inn ekstra midlar for å kjempe mot konsekvensane av barnefattigdom.
Enklare kvardag for forbrukarane
Wed, 08 Oct 2014 08:00:00 GMT
Nå skal det bli enklare for forbrukarane å klage. Forbrukarminister Solveig Horne (FrP) foreslår 18,9 millionar kroner for å styrke dagens klageordning.
Styrker familievernet og arbeidet mot vald
Wed, 08 Oct 2014 08:00:00 GMT
For at fleire skal få tilbod om tidleg hjelp styrker regjeringa familievernet med 15 millionar kroner. Regjeringa opprettar òg ei ny tilskotsordning på til saman 12 millionar kroner for å støtte barn som har blir utsette for vald og overgrep.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer til pressekonferanse med overlevering av NOU om ny adopsjonslov.
Streaming av oppvekstkonferansen 2014
Fri, 03 Oct 2014 11:34:00 GMT
Ingenting om oss uten oss - Nasjonal oppvekstkonferanse 2014 om barn og unges psykiske helse i skolen, barnehagen og familien - 6.-7. oktober i Tromsø.