Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Einerveien Barnehage
EINERVEIEN 2, 9900 Kirkenes

Velkommen til barnehagen vår

På vår hjemmeside vil alle kunne lese om barnehagen, våre generelle tilbud og aktiviteter.

Foresatte som tilhører barnehagen, kan benytte sitt eget brukernavn og passord i "Logg inn"- feltet til høyre, og få tilgang til informasjon m.m. som kun er beregnet på barnehagens ansatte, barn og foresatte.

Nyheter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årets barne- og ungdomskommune 2014 skal utmerke seg som en kommune som lykkes i å skape et inkluderende oppvekstmiljø hvor barn og ungdom får delta og utvikle seg.
Nasjonal dialogkonferanse 2014
Mon, 07 Jul 2014 07:43:00 GMT
Regjeringen er godt i gang med forberedelsene til den første årlige dialogkonferansen med lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører.
Alle tilskuddsmidlene gjennom Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom er nå fordelt. Det er i 2014 tildelt nær 109 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen.
Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. BLD gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker.
Nasjonal oppvekstkonferanse 2014
Wed, 02 Jul 2014 06:46:00 GMT
Konferansen ønsker å belyse utfordringene knyttet til barn og unges psykiske helse, gjennom foredrag som handler om barna i barnehagen, i skolen, i tjenesteapparatet og i hjemmemiljøet.
Husk alarmtelefonen 116 111
Tue, 01 Jul 2014 12:14:00 GMT
Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt.
Regjeringen vil gjøre det enklere for familier å få brukt hele foreldrepermisjonen sammen med barna. Nå sendes forslag til en utvidet unntaksordning for fedre- og mødrekvoten i foreldrepengeordningen på høring.
Regjeringen har besluttet at ordningen med bruk av begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet skal gjennomgås.
Loser skal rettlede ungdom
Tue, 24 Jun 2014 11:24:00 GMT
27 kommuner og bydeler får BLD-midler til å ansette loser. Losene skal veilede ungdommene slik at de enklere får fullført skolegang og utdanning.
Åpnet Europride og Pride House
Mon, 23 Jun 2014 10:56:00 GMT
Fredag 27. juni deltok statsråd Solveig Horne (FrP) i åpningen av Europride og Pride House.
Ny lov styrker forbrukernes rettigheter
Fri, 20 Jun 2014 07:43:00 GMT
- Den nye loven gir forbrukerne et bedre vern når de handler på nett og i utlandet, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).
Regner ut dine flyrettigheter
Fri, 20 Jun 2014 07:16:00 GMT
Statsråd Solveig Horne (FrP) ønsker Forbrukerrådets nye flyrettighetskalkulator velkommen.
Hver sommer er det flere tilfeller av ungdom som blir utsatt for tvangsekteskap i forbindelse med reiser til utlandet. Nå er det lansert en app som skal gi informasjon til ungdom som står i fare for tvangsekteskap. I tillegg har barne, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sendt brev til alle landets kommuner med oppfordring om å ha ekstra beredskap.
Stemmerettsjubileets sluttrapport
Wed, 18 Jun 2014 08:22:00 GMT
Rapporten redegjør for planlegging, gjennomføring og budsjett. Sist i rapporten foreligger en kronologisk oversikt over alle arrangementene i jubileumsåret.
Dialogmøte om hatytringer
Tue, 17 Jun 2014 14:48:00 GMT
Utdanning er en viktig nøkkel
Mon, 16 Jun 2014 12:19:00 GMT
Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) takket for viktige innspill da hun mottok sluttdokumentet fra Nordisk Forum i Malmø.
Opprydding på gjeldsområdet
Fri, 13 Jun 2014 10:11:00 GMT
Regjeringen har vedtatt ny forskrift som samordner livsoppholdssatsene for gjeldsordning og utleggstrekk. Forskriften følger opp Stortingets behandling av gjeldsordningsloven.
Det viktigste er forebygging
Tue, 10 Jun 2014 11:16:00 GMT
Arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er et ansvar som hviler på mange: politiet, skolen, kommunen, foreldre, nærmiljø. Vi kan bare lykkes gjennom et bredt samarbeid.
Vold mot barn i sentrum for 25 land
Wed, 04 Jun 2014 12:04:00 GMT
Styrker barns medvirkning
Mon, 02 Jun 2014 12:39:00 GMT
Barneminister Solveig Horne (FrP) styrker barns medvirkning i barnevernet og barns mulighet til å ha med seg en tillitsperson.
Telefonsalg fortsatt lite populært
Mon, 02 Jun 2014 07:55:00 GMT
I anledning markedsføringslovens femårs-dag har ordningen for telefonmarkedsføring blitt evaluert.
Vil forby bruk av barn som tolk
Wed, 28 May 2014 12:47:00 GMT
- Regjeringen foreslår nå at det skal være forbudt å bruke barn som tolk. I mange sammenhenger der barn blir brukt som tolk gjelder det voksnes livssituasjon. Dette er en belastning som barn bør skånes for, sier barneminister Solveig Horne.
Varsler familiemelding
Fri, 23 May 2014 06:23:00 GMT
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) starter arbeidet med ny familiemelding.
Stortinget vedtok 25. mars 2014 enkelte endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven. Ved kongelig resolusjon av 14. mai 2014 ble det besluttet at de fleste endringer skal tre i kraft 1. juli 2014.
Pressemøte utsatt
Thu, 22 May 2014 08:51:00 GMT
Barneminister Solveig Horne (FrP) styrker familievernet med 6,9 millioner kroner for å bedre tilbudet om foreldreveiledning etter omsorgsovertakelse, og gi bedre støtte til foreldrene ved samvær med barna.
Ny kraftprisportal
Tue, 13 May 2014 12:13:00 GMT
Regjeringen etablerer ny kraftprisportal. Forbrukerminister Solveig Horne (FrP) mener dette vil hjelpe strømkundene til å finne de beste avtalene.
I år er det etablert en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Ordningen er innført for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.