Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Engehaugen Menighetsbarnehage
GJENNOMFARET 2, 2818 Gjøvik

Barnehagen visjon og verdier

Visjon:

Vi jakter på det unike i hvert enkelt barn.

Verdier:

Humor:

Humor er den korteste avstanden mellom to mennesker.

Læring.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
(Barnehageloven § 1 Formål, 2. ledd)

Omsorg.

Jeg setter stor pris på din

omtenksomhet og vennelige omsorg.

Jeg verdsetter alt du gjør og

alle måtet du viser at du bryr deg på.

Barnehagens visjon og verdier er noe alle i personalgruppa står for og som vi kommer til å jobbe ut ifra i mange år fremover.