Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Kronstad Barnehage
INNDALSVEIEN A 7A, 5063 Bergen

Velkommen til barnehagen vår

På vår hjemmeside vil alle kunne lese om barnehagen, våre generelle tilbud og aktiviteter.

Foresatte som tilhører barnehagen, kan benytte sitt eget brukernavn og passord i "Logg inn"- feltet til høyre, og få tilgang til informasjon m.m. som kun er beregnet på barnehagens ansatte, barn og foresatte.

Nyheter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Nye regler om forbrukerrettigheter i Europa
Fri, 11 Apr 2014 12:03:00 GMT
Det er blitt mer vanlig å bestille varer og tjenester på internett fra utlandet. Nå fremmer regjeringen forslag til en ny angrerettlov som skal styrke forbrukernes rettigheter.
Tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at det ved utløpet av mars er bosatt 1750 flyktninger så langt i år.
En framtidsrettet likestillingspolitikk
Tue, 08 Apr 2014 10:36:00 GMT
Regjeringen har satt i gang arbeidet med en melding til Stortinget om likestilling.
Kva skjer med born og unge med innvandrarbakgrunn som tilbringer delar av oppveksten i utlandet? Ein ny rapport frå Institutt for samfunnsforsking gir oversikt over omfang, årsaker til og konsekvensar av borns utanlandsopphald.
300 nye norske statsborgere
Mon, 07 Apr 2014 07:08:00 GMT
Statborgerseremoni i Oslo Rådhus i går samlet over 600 mennesker.
Over 25 millioner til barn og unge
Wed, 02 Apr 2014 14:47:00 GMT
I år gis det tilskudd på 25,5 millioner kroner for å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge. Det er gitt midler til i alt 22 nye tiltak i 2014.
Digitale muligheter og utfordringer
Tue, 01 Apr 2014 09:16:00 GMT
Muligheter og utfordringer i dagens digitale samfunn var tema da Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne deltok på European Consumer Summit i Brussel 1. april.
Det var særleg to tema statsråd Solveig Horne trakk fram då ho torsdag innleia på høgkonferanse om barns rettar i Dubrovnik: Å bekjempe vald mot born samt å la born delta og få ei stemme i saker som angår dei.
Statsrådane Jan Tore Sanner og Robert Eriksson presenterer strategien saman med statssekretærane Cecilie Brein-Karlsen (Helse- og omsorgsdepartementet), Vidar Brein-Karlsen, (Justis- og beredskapsdepartementet) og Maria Hoff Aanes (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).
Stortinget har i dag vedtatt en rekke endringer i gjeldsordningsloven. Endringene vil føre til en enklere hverdag for de som sliter med gjeldsproblmer, og mindre ressursbruk for det offentlige.
Kvinners rettigheter i Tusenårsmålene stod sentralt under den 58. årlige sesjon i FNs Kvinnekommisjon (CSW).
Barneminister Solveig Horne ber Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å stanse videre omstilling av flere Foreldre og barn-sentre til det foreligger en helhetlig vurdering av tilbudet.
Barnevern i et minoritetsperspektiv
Fri, 21 Mar 2014 13:45:00 GMT
Utdanningen gir ansatte i barnevernet kunnskap som styrker deres ferdigheter i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn.
Starter arbeidet med ny lov
Thu, 20 Mar 2014 11:57:00 GMT
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) ser frem til å diskutere den nye likestillings- og ikke-diskrimineringsloven i morgen.
Etter 30 års virke avvikles Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM). Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ser fram til en fornyet dialog med innvandrerbefolkningen.
Helse på barns premisser
Wed, 05 Mar 2014 12:25:00 GMT
Barneminister Solveig Horne og helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok rapporten på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i dag.
Vinner av klarspråkprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Dette er første gang et departement vinner klarspråkprisen.
Mødre hjelper mødre
Mon, 03 Mar 2014 13:35:00 GMT
Gjennom prosjektet "Mødre som veiledere" har MiRA-Senteret gitt trening og veiledning til over 80 kvinner totalt, og 150 barn har deltatt sammen med sine mødre i forskjellige aktiviteter og utflukter.
EU-kommisjonen la i fjor frem et forslag til et nytt direktiv om pakkereiser. EFTA-landene har nå blitt enige om en felles uttalelse for å påvirke den endelige utformingen av direktivet.
I anledning kvinnedagen 8. mars inviterer de fire kvinnelige statssekretærene i Helse- og omsorgsdepartementet (Astrid Nøklebye Heiberg, Lisbeth Normann, Anne Grethe Erlandsen og Cecilie Brein-Karlsen) til et seminar om kvinnehelse, arbeidsliv og aktiv aldring i et likestillingsperspektiv.
Ny studie om vold og voldtekt i Norge
Wed, 26 Feb 2014 11:41:00 GMT
Alvorlig fysisk vold og grove seksuelle overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i Norge. For mange starter volden tidlig i barneårene. Det viser en ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtekt som ble presentert i dag.
Lærerikt møte i SOS-barnebyen
Fri, 21 Feb 2014 11:56:00 GMT
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) fekk lære av fosterforeldre og born om dei forsterka fosterheimane til SOS-barnebyer utanfor Bergen.
Styrket medvirkning og egen tillitsperson
Wed, 19 Feb 2014 11:39:00 GMT
Barn og unge i barnevernet skal ha anledning til å si hva de mener og ønsker før det tas avgjørelser om dem og for dem.
Statsråd Solveig Horne har fagdag i Bergen
Tue, 18 Feb 2014 08:24:00 GMT
Satsing på barn og ungdom 2014
Wed, 12 Feb 2014 09:58:00 GMT
I publikasjonen finn du den samla politikken til regjeringa på barne- og ungdomsområdet.
Evaluerer fylkesnemndene
Wed, 05 Feb 2014 08:34:00 GMT
Fylkesnemndene har ikke vært helhetlig evaluert siden starten i 1993. Det gjør barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) nå noe med.
Åpnet nytt Alternativ til vold-kontor
Mon, 03 Feb 2014 18:09:00 GMT
Statssekretær Maria Hoff Aanes (FrP) åpnet nytt ATV-kontor for behandling av voldsutøvere for Nedre Romerike.
Bedre hjelp ved barnebortføring
Fri, 31 Jan 2014 19:21:00 GMT
Rapporten om internasjonale barnebortføringer ble i dag overlevert til regjeringen. Det er første gang en slik fullstendig gjennomgang av alle sider ved barnebortføringssaker i Norge er utarbeidet. Dette er et alvorlig og viktig tema, og vi vil nå gå grundig gjennom alle forslag og høringsinnspill.