Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Slotsvika Barnehage
Kvalsteinvn. 2, 6057 Ellingsøy

Pedagogisk platform/ satningsområder

Barnehagens profil :

CCF24032011_00000.jpg Natur, språk og Kristendom er gjennomgående elementer i barnas hverdag. Vi benytter oss jevnlig av naturen og lærer oss å ta vare på livet rundt oss. Barnehagen har et flott uteområde hvor barna møter utfordringer på flere plan. De får utfolde seg motorisk både på leikeplassen - med ulendt terreng, i fjøra og på fjellet. Her går de også på oppdagelsesferd og finner daglig noe å undre seg over. Kristendom møter de på ved jevnlig kontakt med kirka og personalet som jobber her. Vi følger også kristne tradisjoner og synger sanger med kristent innhold.

Etikk, religion og filosofi

Kristen tro og tradisjon har gjennom århundrer preget norsk kultur. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i kristen tro. Barna vil erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige ved at det gis rom for undring og tenkning, samtaler og fortellinger. De vil tilegne seg samfunnets normer og verdier.

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Det betyr at vi står friere i forhold til formidling av kristendommen, og at vi er forpliktet til det på en annen måte. Vi skal formidle, ikke forkynne. Barna skal få kunnskap om den kristne tro, spesielt gjennom høytidene, og gjennom fortellinger fra det nye og det gamle testamentet.

Eksempler på dette:

 • Barna skal få høre hvordan man kan be til Gud (Eks: Kjære Gud jeg har det godt)

 • Barna skal få høre om de kristne tradisjonene vi har (Eks: jul, pinse, påske)

 • Barna skal få høre om Jesus, det livet han levde og noen historier han fortalte (Eks: Jesus metter 5000, Den barmhjertige samaritan, den bortkomne sønnen, Sakkeus)

 • Barna skal få høre om gammeltestamentlige personer og hendelser. (Eks: Josef i brønnen, skapelsen, historien om Noa)

 • Vi synger kristne bordvers og andre sanger med kristent innhold.

 • Vi formidler tydelig bl.a nestekjærlighet, respekt og tilgivelse i barnehagen.

 • Forvalteransvar (Naturen er gitt oss for at vi skal glede oss over den og ta vare på den.)

 • Vi tror Gud skapte humoren J

  Foreldre med annen bakgrunn og livssyn har latt barnet sitt bli med på alt vi har gjort og formidlet i barnehagen. Det er både sunt og riktig å gi barna mest mulig kunnskap for at barna siden kan gjøre egne valg om hvor de vil stå. Men har noen særskilte ønsker er vi imøtekommende og hjelpsomme. Vi ønsker å arbeide for at barn utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for bakgrunnen til hverandre, uavhengig av den kulturelle og religiøse eller livssynsmessige tilhørighet.

  CCF24032011_00000.jpgVi vil få besøk av Reidar, Mary (prestene våre), Christian (ungdomsprest i Borgund og Ellingsøy). De vil ha samlinger med barnegruppa. Bibelsamlingene vil bestå av kristne sanger, litt historiefortelling, dramatisering eller modell-landskap. Av og til vil vi også bli invitert opp i kirka, andre ganger kan vi på eget initiativ gå på undringstur i kirka for å se på maleri m.m. Før jul og påske blir vi invitert med på jule- og påskevandring, sammen med prest og ungdomsprest. Vi er delaktige ved enkelte begivenheter og gudstjenester i kirka. Bl.a. deltar vi på Høsttakkefest, hvor vi synger i kor under gudstjenesten og 1. søndag i advent, hvor barna har eget julespill under gudstjenesten.

  CCF24032011_00000.jpg