Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Velkommen til barnehagenmin!

Klikk på fylke under for å finne barnehagen din, eller bruk søkeboksene for nærmere søk.


Velg postnummer :
Fra : Til :

Søk på navn :


Søk etter ledige barnehageplasser
Jobbsøkende, søk etter barnehager med ledige stillinger

Nyheter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Den nasjonale Dialogkonferansen 2014
Wed, 22 Oct 2014 08:22:00 GMT
Den fyrste årlege nasjonale dialogkonferansen for styrka dialog med innvandrarar går av stabelen onsdag 29. oktober 2014.
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) inviterer til tre dialogmøter med ordførere rundt om i landet for å diskutere hva staten og kommunen sammen kan gjøre for å øke bosettingen.
Styrker barns rett til hjelp
Sun, 19 Oct 2014 20:00:00 GMT
Barnevernet får et nytt virkemiddel for å gi barn den hjelpen de trenger. Et lovforslag som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak sendes nå på høring. Formålet med lovendringen er å forbedre situasjonen til barnet og forebygge inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.
Ny statssekretær i BLD
Fri, 17 Oct 2014 10:41:00 GMT
Kai-Morten Terning er utnevnt som ny statssekretær for statsråd Solveig Horne.
Norges innlegg i FN
Fri, 17 Oct 2014 06:38:00 GMT
Generalforsamlingens tredje komité har ansvar for sosiale, humanitære og kulturelle spørsmål med hovedvekt på menneskerettighetsspørsmål. Norge har holdt innlegg om blant annet kvinner og likestilling, barns rettigheter og rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om familiepolitikk som skal legges frem våren 2016. I den forbindelse inviterer vi til et åpent innspillseminar for frivillige organisasjoner tirsdag 11. november kl. 13.00 - 15.30.
Forslag til ny adopsjonslov
Tue, 14 Oct 2014 10:00:00 GMT
Regjeringas offentlege utval som har sett på ny adopsjonslov la i dag fram si utgreiing og sine tilrådingar til statsråd Solveig Horne.
Innholdet i de fire workshopene under den Nasjonale dialogkonferansen er klart. Når over 100 deltakere fra lokale innvandrarorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører kommer til Oslo 29. oktober skal de blant annet diskutere følgende tema:
- Jeg ble veldig glad for å høre at Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai har fått Nobels Fredspris. Dette anerkjenner hvor viktig arbeidet for barns rettigheter er, sier barneminister Solveig Horne (FrP).
Styrker familievernet og arbeidet mot vald
Wed, 08 Oct 2014 08:00:00 GMT
For at fleire skal få tilbod om tidleg hjelp styrker regjeringa familievernet med 15 millionar kroner. Regjeringa opprettar òg ei ny tilskotsordning på til saman 12 millionar kroner for å støtte barn som har blir utsette for vald og overgrep.
Enklare kvardag for forbrukarane
Wed, 08 Oct 2014 08:00:00 GMT
Nå skal det bli enklare for forbrukarane å klage. Forbrukarminister Solveig Horne (FrP) foreslår 18,9 millionar kroner for å styrke dagens klageordning.
Vil lage samla strategi mot barnefattigdom
Wed, 08 Oct 2014 08:00:00 GMT
Barnefattigdom er ei stor utfordring som regjeringa tar på alvor. Derfor vert det no sett inn ekstra midlar for å kjempe mot konsekvensane av barnefattigdom.
Styrker innsatsen for utsette barn og unge
Wed, 08 Oct 2014 08:00:00 GMT
Stadig fleire barn og unge har behov for hjelp frå barnevernet. For å dekke auka aktivitet styrker regjeringa det statlege barnevernet med 150 millionar kroner.
Raskare busetting av flyktningar
Wed, 08 Oct 2014 08:00:00 GMT
Regjeringa aukar integreringstilskotet til kommunane med 50 millionar kroner for å bidra til raskare busetting og betre resultat i introduksjonsordninga. Styrkinga kjem i tillegg til løyvinga på 250 millionar kroner frå 2014.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer til pressekonferanse med overlevering av NOU om ny adopsjonslov.
Streaming av oppvekstkonferansen 2014
Fri, 03 Oct 2014 11:34:00 GMT
Ingenting om oss uten oss - Nasjonal oppvekstkonferanse 2014 om barn og unges psykiske helse i skolen, barnehagen og familien - 6.-7. oktober i Tromsø.
Fredag ble det satt ned et utvalg som skal utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming.
Nasjonal konferanse
Fri, 03 Oct 2014 06:41:00 GMT
Konferansen skal gi kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, ikke minst hvordan ulike faggrupper i kommunene som treffer barn og unge kan forebygge, avdekke og hjelpe.
Dialog om morgendagens barnevern
Tue, 30 Sep 2014 12:30:00 GMT
Tirsdag 30. september deltok flere kommuner på dialogseminar med statsråd Solveig Horne om arbeidet med strukturendringer i barnevernet.
Nye adopsjonsregler fra 1. oktober
Wed, 24 Sep 2014 11:42:00 GMT
Fra 1. oktober kan samboere bli vurdert som adoptivforeldre på linje med ektefeller eller registrerte partnere. De kan også stebarnsadoptere hverandres barn.
Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i dag ny statistikk om deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Regjeringas offentlege utval som har sett på bruk av tolk i offentleg sektor la i dag fram si utgreiing og sine tilrådingar til statsråd Solveig Horne.
Sidan 2006 har staten hatt ei forsøksordning med gratis kjernetid i barnehage. No opnar barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne for at ordninga kan målrettast og utvidast.
Første stortingsmelding om fosterhjem
Thu, 18 Sep 2014 06:00:00 GMT
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne starter nå arbeidet med en stortingsmelding om fosterhjem, den første i sitt slag. Flere rapporter de siste årene peker på utfordringer i fosterhjemsomsorgen. Meldingen skal bidra til en bedre og mer stabil hverdag både for fosterbarna og fosterfamiliene.
Starter arbeidet med ny barnevernlov
Tue, 16 Sep 2014 17:17:00 GMT
Det nedsettes nå et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven fra 1992 kan forenkles. Loven og forskrifter har blitt endret en rekke ganger og regelverket fremstår derfor som usammenhengende og lite oversiktlig. Dette vil bedre rettsikkerheten for barna og gjøre loven mer tilgjengelig.
Gjennomgår forbrukerapparatet
Fri, 12 Sep 2014 07:35:00 GMT
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i oppgave å vurdere forbrukerapparatet.
Midler til dialogkonferanser for ungdom
Fri, 12 Sep 2014 05:56:00 GMT
Er du eller din organisasjon engasjert i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme? Som del av regjeringens arbeid for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet satt av 200 000 kroner til dialogkonferanser for ungdom.
Skal utrede lovendring om statsborgerskap
Wed, 10 Sep 2014 09:08:00 GMT
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utnevnt professor Benedikte Moltumyr Høgberg til å utrede om det bør innføres regler om tap av statsborgerskap der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær tjeneste.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer til pressekonferanse med overlevering av NOU om bruk av tolk i offentleg sektor.
Norge skal for første gang rapportere på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.