Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Velkommen til barnehagenmin!

Klikk på fylke under for å finne barnehagen din, eller bruk søkeboksene for nærmere søk.


Velg postnummer :
Fra : Til :

Søk på navn :


Søk etter ledige barnehageplasser
Jobbsøkende, søk etter barnehager med ledige stillinger

Nyheter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Introduksjonsordninga ti år
Fri, 29 Aug 2014 07:45:00 GMT
Det er ti år sidan nykomne flyktningar gjekk frå å vere passive sosialhjelpsmottakarar til å bli aktive deltakarar i kvalifiseringsprogram. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) meiner det er verdt å markere.
Utreder regler om tap av statsborgerskap
Sun, 24 Aug 2014 17:05:00 GMT
Regjeringen setter i gang et arbeid med å utrede en lovendring der det innføres regler om tap av statsborgerskap. - Dette er et sterkt signal til mennesker som ønsker å delta i terrorvirksomhet og krigføring, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.
Malen vil gjøre det enklere for den sakkyndige å fylle ut egenerklæringen
Ny styreleder i Forbrukerrådet
Fri, 22 Aug 2014 08:20:00 GMT
Anne Kathrine Slungård er oppnevnt som ny styreleder for Forbrukerrådet. Oppnevningen gjelder fram til sommeren 2018.
Møte med funksjonshemmedes organisasjoner
Thu, 21 Aug 2014 13:54:00 GMT
20. august 2014 møtte BLD Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Unge funksjonshemmede (UF) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Formålet var å få innspill til hvordan samarbeidet mellom organisasjonene og departementene kan bli bedre.
Årets barne- og ungdomskommune 2014 skal utmerke seg som en kommune som lykkes i å skape et inkluderende oppvekstmiljø hvor barn og ungdom får delta og utvikle seg.
Nasjonal dialogkonferanse 2014
Mon, 07 Jul 2014 07:43:00 GMT
Regjeringen er godt i gang med forberedelsene til den første årlige dialogkonferansen med lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører.
Alle tilskuddsmidlene gjennom Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom er nå fordelt. Det er i 2014 tildelt nær 109 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen.
Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. BLD gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker.
Nasjonal oppvekstkonferanse 2014
Wed, 02 Jul 2014 06:46:00 GMT
Konferansen ønsker å belyse utfordringene knyttet til barn og unges psykiske helse, gjennom foredrag som handler om barna i barnehagen, i skolen, i tjenesteapparatet og i hjemmemiljøet.
Husk alarmtelefonen 116 111
Tue, 01 Jul 2014 12:14:00 GMT
Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt.
Regjeringen vil gjøre det enklere for familier å få brukt hele foreldrepermisjonen sammen med barna. Nå sendes forslag til en utvidet unntaksordning for fedre- og mødrekvoten i foreldrepengeordningen på høring.
Regjeringen har besluttet at ordningen med bruk av begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet skal gjennomgås.
Loser skal rettlede ungdom
Tue, 24 Jun 2014 11:24:00 GMT
27 kommuner og bydeler får BLD-midler til å ansette loser. Losene skal veilede ungdommene slik at de enklere får fullført skolegang og utdanning.
Åpnet Europride og Pride House
Mon, 23 Jun 2014 10:56:00 GMT
Fredag 27. juni deltok statsråd Solveig Horne (FrP) i åpningen av Europride og Pride House.
Ny lov styrker forbrukernes rettigheter
Fri, 20 Jun 2014 07:43:00 GMT
- Den nye loven gir forbrukerne et bedre vern når de handler på nett og i utlandet, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).
Regner ut dine flyrettigheter
Fri, 20 Jun 2014 07:16:00 GMT
Statsråd Solveig Horne (FrP) ønsker Forbrukerrådets nye flyrettighetskalkulator velkommen.
Hver sommer er det flere tilfeller av ungdom som blir utsatt for tvangsekteskap i forbindelse med reiser til utlandet. Nå er det lansert en app som skal gi informasjon til ungdom som står i fare for tvangsekteskap. I tillegg har barne, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sendt brev til alle landets kommuner med oppfordring om å ha ekstra beredskap.
Stemmerettsjubileets sluttrapport
Wed, 18 Jun 2014 08:22:00 GMT
Rapporten redegjør for planlegging, gjennomføring og budsjett. Sist i rapporten foreligger en kronologisk oversikt over alle arrangementene i jubileumsåret.
Dialogmøte om hatytringer
Tue, 17 Jun 2014 14:48:00 GMT
Utdanning er en viktig nøkkel
Mon, 16 Jun 2014 12:19:00 GMT
Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) takket for viktige innspill da hun mottok sluttdokumentet fra Nordisk Forum i Malmø.
Opprydding på gjeldsområdet
Fri, 13 Jun 2014 10:11:00 GMT
Regjeringen har vedtatt ny forskrift som samordner livsoppholdssatsene for gjeldsordning og utleggstrekk. Forskriften følger opp Stortingets behandling av gjeldsordningsloven.
Det viktigste er forebygging
Tue, 10 Jun 2014 11:16:00 GMT
Arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er et ansvar som hviler på mange: politiet, skolen, kommunen, foreldre, nærmiljø. Vi kan bare lykkes gjennom et bredt samarbeid.
Vold mot barn i sentrum for 25 land
Wed, 04 Jun 2014 12:04:00 GMT
Styrker barns medvirkning
Mon, 02 Jun 2014 12:39:00 GMT
Barneminister Solveig Horne (FrP) styrker barns medvirkning i barnevernet og barns mulighet til å ha med seg en tillitsperson.
Telefonsalg fortsatt lite populært
Mon, 02 Jun 2014 07:55:00 GMT
I anledning markedsføringslovens femårs-dag har ordningen for telefonmarkedsføring blitt evaluert.
Vil forby bruk av barn som tolk
Wed, 28 May 2014 12:47:00 GMT
- Regjeringen foreslår nå at det skal være forbudt å bruke barn som tolk. I mange sammenhenger der barn blir brukt som tolk gjelder det voksnes livssituasjon. Dette er en belastning som barn bør skånes for, sier barneminister Solveig Horne.