Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Velkommen til barnehagenmin!

Klikk på fylke under for å finne barnehagen din, eller bruk søkeboksene for nærmere søk.


Velg postnummer :
Fra : Til :

Søk på navn :


Søk etter ledige barnehageplasser
Jobbsøkende, søk etter barnehager med ledige stillinger

Nyheter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Nye regler om forbrukerrettigheter i Europa
Fri, 11 Apr 2014 12:03:00 GMT
Det er blitt mer vanlig å bestille varer og tjenester på internett fra utlandet. Nå fremmer regjeringen forslag til en ny angrerettlov som skal styrke forbrukernes rettigheter.
Tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at det ved utløpet av mars er bosatt 1750 flyktninger så langt i år.
En framtidsrettet likestillingspolitikk
Tue, 08 Apr 2014 10:36:00 GMT
Regjeringen har satt i gang arbeidet med en melding til Stortinget om likestilling.
Kva skjer med born og unge med innvandrarbakgrunn som tilbringer delar av oppveksten i utlandet? Ein ny rapport frå Institutt for samfunnsforsking gir oversikt over omfang, årsaker til og konsekvensar av borns utanlandsopphald.
300 nye norske statsborgere
Mon, 07 Apr 2014 07:08:00 GMT
Statborgerseremoni i Oslo Rådhus i går samlet over 600 mennesker.
Over 25 millioner til barn og unge
Wed, 02 Apr 2014 14:47:00 GMT
I år gis det tilskudd på 25,5 millioner kroner for å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge. Det er gitt midler til i alt 22 nye tiltak i 2014.
Digitale muligheter og utfordringer
Tue, 01 Apr 2014 09:16:00 GMT
Muligheter og utfordringer i dagens digitale samfunn var tema da Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne deltok på European Consumer Summit i Brussel 1. april.
Det var særleg to tema statsråd Solveig Horne trakk fram då ho torsdag innleia på høgkonferanse om barns rettar i Dubrovnik: Å bekjempe vald mot born samt å la born delta og få ei stemme i saker som angår dei.
Statsrådane Jan Tore Sanner og Robert Eriksson presenterer strategien saman med statssekretærane Cecilie Brein-Karlsen (Helse- og omsorgsdepartementet), Vidar Brein-Karlsen, (Justis- og beredskapsdepartementet) og Maria Hoff Aanes (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).
Stortinget har i dag vedtatt en rekke endringer i gjeldsordningsloven. Endringene vil føre til en enklere hverdag for de som sliter med gjeldsproblmer, og mindre ressursbruk for det offentlige.
Kvinners rettigheter i Tusenårsmålene stod sentralt under den 58. årlige sesjon i FNs Kvinnekommisjon (CSW).
Barneminister Solveig Horne ber Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å stanse videre omstilling av flere Foreldre og barn-sentre til det foreligger en helhetlig vurdering av tilbudet.
Barnevern i et minoritetsperspektiv
Fri, 21 Mar 2014 13:45:00 GMT
Utdanningen gir ansatte i barnevernet kunnskap som styrker deres ferdigheter i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn.
Starter arbeidet med ny lov
Thu, 20 Mar 2014 11:57:00 GMT
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) ser frem til å diskutere den nye likestillings- og ikke-diskrimineringsloven i morgen.
Etter 30 års virke avvikles Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM). Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ser fram til en fornyet dialog med innvandrerbefolkningen.
Helse på barns premisser
Wed, 05 Mar 2014 12:25:00 GMT
Barneminister Solveig Horne og helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok rapporten på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i dag.
Vinner av klarspråkprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Dette er første gang et departement vinner klarspråkprisen.
Mødre hjelper mødre
Mon, 03 Mar 2014 13:35:00 GMT
Gjennom prosjektet "Mødre som veiledere" har MiRA-Senteret gitt trening og veiledning til over 80 kvinner totalt, og 150 barn har deltatt sammen med sine mødre i forskjellige aktiviteter og utflukter.
EU-kommisjonen la i fjor frem et forslag til et nytt direktiv om pakkereiser. EFTA-landene har nå blitt enige om en felles uttalelse for å påvirke den endelige utformingen av direktivet.
I anledning kvinnedagen 8. mars inviterer de fire kvinnelige statssekretærene i Helse- og omsorgsdepartementet (Astrid Nøklebye Heiberg, Lisbeth Normann, Anne Grethe Erlandsen og Cecilie Brein-Karlsen) til et seminar om kvinnehelse, arbeidsliv og aktiv aldring i et likestillingsperspektiv.
Ny studie om vold og voldtekt i Norge
Wed, 26 Feb 2014 11:41:00 GMT
Alvorlig fysisk vold og grove seksuelle overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i Norge. For mange starter volden tidlig i barneårene. Det viser en ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtekt som ble presentert i dag.
Lærerikt møte i SOS-barnebyen
Fri, 21 Feb 2014 11:56:00 GMT
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) fekk lære av fosterforeldre og born om dei forsterka fosterheimane til SOS-barnebyer utanfor Bergen.
Styrket medvirkning og egen tillitsperson
Wed, 19 Feb 2014 11:39:00 GMT
Barn og unge i barnevernet skal ha anledning til å si hva de mener og ønsker før det tas avgjørelser om dem og for dem.
Statsråd Solveig Horne har fagdag i Bergen
Tue, 18 Feb 2014 08:24:00 GMT
Satsing på barn og ungdom 2014
Wed, 12 Feb 2014 09:58:00 GMT
I publikasjonen finn du den samla politikken til regjeringa på barne- og ungdomsområdet.
Evaluerer fylkesnemndene
Wed, 05 Feb 2014 08:34:00 GMT
Fylkesnemndene har ikke vært helhetlig evaluert siden starten i 1993. Det gjør barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) nå noe med.
Åpnet nytt Alternativ til vold-kontor
Mon, 03 Feb 2014 18:09:00 GMT
Statssekretær Maria Hoff Aanes (FrP) åpnet nytt ATV-kontor for behandling av voldsutøvere for Nedre Romerike.
Bedre hjelp ved barnebortføring
Fri, 31 Jan 2014 19:21:00 GMT
Rapporten om internasjonale barnebortføringer ble i dag overlevert til regjeringen. Det er første gang en slik fullstendig gjennomgang av alle sider ved barnebortføringssaker i Norge er utarbeidet. Dette er et alvorlig og viktig tema, og vi vil nå gå grundig gjennom alle forslag og høringsinnspill.